Interesuje mnie:
Wybierz inny produkt:

Kursy walut
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR Szczegóły w placówkach Szczegóły w placówkach
GBP Szczegóły w placówkach Szczegóły w placówkach
USD Szczegóły w placówkach Szczegóły w placówkach
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75