Wybierz inny produkt:

Kursy walut 26.07.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1514 4,3665
GBP 4,6623 4,8899
USD 3,5776 3,7572
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75