Faktoring

Faktoring z regresem

(niepełny) polega na wykupie przez firmę faktoringową (Faktora) wierzytelności udokumentowanych fakturą (wraz z innymi dokumentami wymaganymi przez Faktora), od firmy dostarczającej towary lub świadczącej usługi (Faktorant).

Twoje korzyści

 • możliwość wydłużenia terminów płatności dla kontrahentów, co wzmacnia pozycję konkurencyjną Firmy,
 • przyspieszenie spływu należności do klientów, co wpływa na poprawę płynności finansowej firmy,
 • brak zabezpieczeń majątkowych.

 

Faktoring samorządowy

skierowana jest do dostawców towarów i usług działających na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego (gmin, powiatów, województw). Usługa ta w łatwy i szybki sposób umożliwia uzyskiwanie środków pieniężnych pod wierzytelności, których płatnikiem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Twoje korzyści

 • szybki dostęp ośrodków z tytułu realizacji kontraktu na rzecz JST,
 • brak oceny kredytowej,
 • brak regresu do Klienta,
 • Klient po udokumentowaniu bezsporności wierzytelności, uzyskuje równowartość wystawionych faktur (100%).

Odbiorcami produktu są firmy prowadzące działalność od co najmniej 18 m-cy, stosujące sprzedaż z odroczonym terminem płatności, chcące zabezpieczyć się przed ryzykiem handlowym i zatorami płatniczymi, realizujące kontrakty dla Jednostki Samorządu Terytorialnego/przedsiębiorstw, prowadzące pełną księgowość lub książkę przychodów i rozchodów.

 1. Jakie minimalne przychody musi mieć firma?
  Klient musi prowadzić swoją działalność przynajmniej przez 18 m-cy i osiągnąć w skali roku minimalny przychód ze sprzedaży na poziomie 2 mln zł.

 2. Czy mogę skorzystać z usługi factoringu mając jednego kontrahenta?
  Tak, istnieje możliwość przekazania do factoringu wierzytelności (faktur) tylko od jednego kontrahenta.
Podobne produkty
 • Leasing
  Leasing to wygodna i prosta umowa dla każdej firmy, najszybszy sposób na pozyskanie środków trwałych oraz oszczędności na podatkach.
 • Serwis SMS
  Serwis SMS umożliwia posiadaczowi rachunku dostęp do rachunku i uzyskiwanie krótkich informacji tekstowych związanych z operacjami na rachunku oraz składanie określonych dyspozycji przy użyciu telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.