Kredyt unijny SGB

 • proste finansowanie działalności rolniczej
 • ograniczone formalności,
 • odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • formą zabezpieczenia może być pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku wnioskodawcy w Banku, na który przekazane zostaną środki dotacji
 • maksymalna wysokość kredytu – 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia (w uzasadnionych przypadkach, jeśli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia)

 • maksymalny okres kredytowania – 5 lat, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu)

 • forma i sposób wypłaty kredytu – wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przez Bank zapłaty za przedstawione faktury lub też na wskazany przez kredytobiorcę rachunek wykonawcy, po przedstawieniu przez kredytobiorcę zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę kredytobiorcy części kredytu w formie gotówkowej lub przelewu na jego rachunek)

Oprocentowanie stałe lub zmienne, w tym ustalane na podstawie stawek WIBOR i marży Banku.

Podobne produkty
 • Kredyt w rachunku bieżącym
  Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
 • Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)
  Kredyt z linii MRcsk (kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników) może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.