Kredyt mieszkaniowy

 • Atrakcyjne oprocentowanie
 • Dogodne terminy spłaty
 • Możliwość spłaty całości lub części kredytu przed terminem
 • Wygodny sposób wypłaty kredytu – w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w transzach lub jednorazowo

Wnioskowana kwota kredytu wraz z posiadanym wkładem własnym powinny być wystarczające na sfinansowanie kosztów nabycia kredytowanej inwestycji lub ukończenia realizacji kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego w planowanym terminie.


Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 120.700 zł, okres kredytowania 240 miesięcy, miesięczna rata malejąca kredytu 998,79 zł, roczne oprocentowanie nominalne 3,89%, kwota odsetek 47.373,22 zł, prowizja za udzielenie kredytu 3% całkowitej kwoty kredytu, pozostałe koszty (koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia, koszt operatu szacunkowego, koszt ubezpieczenia nieruchomości) 3.019zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,83%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 174.713,22zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 1.07.2015 r.

 1. Jaka może być maksymalna kwota kredytu?
  50-krotność dochodu netto, jednak nie więcej niż 700.000 zł.

 2. Jaki jest maksymalny okres kredytowania?
  Do 360 miesięcy (30 lat).

 3. Czy wymagany jest udział środków własnych w całkowitym koszcie inwestycji?
  Tak. Wymagany minimalny udział środków własnych wynosi 20%. W uzasadnionych przypadkach mozliwe jest udzielenie kredytu mieszkaniowego przy niższym udziale środków własnych, pod warunkiem ustanowienia przez Kredytobiorcę dodatkowego prawnego zabezpieczenia w postaci hipoteki na drugiej nieruchomości lub innego zabezpieczenia spłaty kredytu zaakceptowanego przez Bank.
Podobne produkty
 • Pożyczka hipoteczna
  Pożyczka hipoteczna udzielana jest osobom fizycznym, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zabezpieczeniem prawnym spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.
 • Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR
  Kredyt przeznaczony jest dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR. Produkt ten umożliwia klientom korzystanie ze środków pieniężnych na poczet wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia, emerytury bądź renty.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.