Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

 • Możliwość korzystania z kredytu przez okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu
 • Możliwość wydatkowania kredytu na dowolny cel
 • Wcześniejsze pozyskanie środków

Kredyt może zostać udzielony posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego posiadającemu udokumentowane źródło dochodów.

Na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy należy przekazywać comiesięczne dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury/renty lub innych dochodów.

Decyzja o przyznaniu kredytu uzależniona jest od posiadania zdolności kredytowej, a także zaproponowanego przez Wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank.

Oprocentowanie zmienne kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 3 000,00zł, całkowita kwota kredytu 3 000,00zł[1] (prowizja i/lub koszt ubezpieczenia[2] płatne gotówką w kasie Banku lub przelewem z ROR kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 10,0%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 600,88 zł, w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 1 500,88zł, prowizja za udzielenie kredytu 50,00% kwoty udzielonego kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 50,00% odnawianej kwoty kredytu, koszty usług dodatkowych ……….. zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy ……….. zł, koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy ……….. zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych ……….. zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu ………..[3].

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,43%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 4 600,88 zł.[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty.

[2]Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.


Przedstawione dane mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Klienta, daty uruchomienia kredytu oraz terminu regulowania raty kredytowej. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 3.10.2017 r.

 1. Czy posiadanie ROR-u w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu w ROR?
  Nie jest to warunek konieczny. Kredyt może otrzymać także klient, który zawarł umowę o prowadzenie ROR i który dostarczy historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał, za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu.

 2. Jaka może być maksymalna kwota kredytu?
  Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR.

 3. Czy istnieje możliwość podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w ROR w trakcie trwania umowy?
  Tak, pod warunkiem dokonania przez Bank oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy na podstawie obowiązujących w Banku regulacji, w szczególności analizy jego wiarygodności kredytowej.
Podobne produkty
 • Kredyt gotówkowy
  Jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki, skorzystaj z atrakcyjnej oferty kredytu gotówkowego i dogodnych warunków.
 • Kredyt mieszkaniowy
  Czy wiesz, że kredyt mieszkaniowy, poza zakupem mieszkania lub domu, możesz przeznaczyć również na: remont lub modernizację nieruchomości, spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia), zakup działki budowlanej?
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.