Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

 • Możliwość korzystania z kredytu przez okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu
 • Możliwość wydatkowania kredytu na dowolny cel
 • Wcześniejsze pozyskanie środków

Kredyt może zostać udzielony posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego posiadającemu udokumentowane źródło dochodów.

Na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy należy przekazywać comiesięczne dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury/renty lub innych dochodów.

Decyzja o przyznaniu kredytu uzależniona jest od posiadania zdolności kredytowej, a także zaproponowanego przez Wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank.

Oprocentowanie zmienne kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,72%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 5.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 6.250,80 zł, oprocentowanie zmienne 7,20% (stanowi sumę stawki WIBOR 12M, która na dzień 1.02.2021r. wynosi 0,25% oraz marży Banku w wysokości 6,95 p.p.); całkowity koszt kredytu 1.250,80 zł (w tym: prowizja 125,00 zł, prowizja za odnowienie 125,00 zł, odsetki 1.000,80 zł), okres kredytowania: 60 miesięcy. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 2.02.2021r. Prezentowany materiał nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów k.c.

 1. Czy posiadanie ROR-u w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu w ROR?
  Nie jest to warunek konieczny. Kredyt może otrzymać także klient, który zawarł umowę o prowadzenie ROR i który dostarczy historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał, za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu.

 2. Jaka może być maksymalna kwota kredytu?
  Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR.

 3. Czy istnieje możliwość podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w ROR w trakcie trwania umowy?
  Tak, pod warunkiem dokonania przez Bank oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy na podstawie obowiązujących w Banku regulacji, w szczególności analizy jego wiarygodności kredytowej.
Podobne produkty
 • Pożyczka hipoteczna
  Pożyczka hipoteczna udzielana jest osobom fizycznym, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zabezpieczeniem prawnym spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości.
 • Kredyt gotówkowy
  Jeśli potrzebujesz dodatkowej gotówki, skorzystaj z atrakcyjnej oferty kredytu gotówkowego i dogodnych warunków.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.