Kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR

 • Możliwość korzystania z kredytu przez okres 5 lat, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu oraz składania wniosku i podpisywania aneksu
 • Możliwość wydatkowania kredytu na dowolny cel
 • Wcześniejsze pozyskanie środków

Kredyt może zostać udzielony posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego posiadającemu udokumentowane źródło dochodów.

Na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy należy przekazywać comiesięczne dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury/renty lub innych dochodów.

Decyzja o przyznaniu kredytu uzależniona jest od posiadania zdolności kredytowej, a także zaproponowanego przez Wnioskodawcę prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowanego przez Bank.

Oprocentowanie zmienne kredytu odnawialnego dla posiadaczy ROR stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 12M i stałej marży Banku.

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 22,06%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 9.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 17.168,67 zł, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 17,50% (stanowi sumę stawki WIBOR 12M, która na dzień 16.05.2022r. wynosi 3,65% oraz marży Banku w wysokości 13,85 p.p.); całkowity koszt kredytu 8.393,67 zł (w tym: prowizja za udzielenie 225,00 zł, prowizja za odnowienie 900,00 zł, odsetki 7.883,67 zł, koszt prowadzenia rachunku: 60,00 zł), okres kredytowania: 60 miesięcy. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 16.05.2022r. Prezentowany materiał nie stanowi oferty w rozumieniu zapisów k.c.

 1. Czy posiadanie ROR-u w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy jest warunkiem koniecznym do uzyskania kredytu w ROR?
  Nie jest to warunek konieczny. Kredyt może otrzymać także klient, który zawarł umowę o prowadzenie ROR i który dostarczy historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał, za okres co najmniej 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu.

 2. Jaka może być maksymalna kwota kredytu?
  Kwota kredytu uzależniona jest od wysokości wpływów na ROR, przy czym nie może być wyższa niż sześciokrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR.

 3. Czy istnieje możliwość podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w ROR w trakcie trwania umowy?
  Tak, pod warunkiem dokonania przez Bank oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy na podstawie obowiązujących w Banku regulacji, w szczególności analizy jego wiarygodności kredytowej.
Podobne produkty
 • Kredyt Stała Ratka
  Obawiasz się rosnących stóp procentowych? Mamy na to radę!
  PROMOCJA
 • Kredyt mieszkaniowy
  Czy wiesz, że kredyt mieszkaniowy, poza zakupem mieszkania lub domu, możesz przeznaczyć również na: remont lub modernizację nieruchomości, spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku, adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne (np. strych, suszarnia), zakup działki budowlanej?
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.