Indywidualne Konto Emerytalne

IKE stanowi element tzw. III filarowego systemu emerytalnego, zwolnione jest z podatku od zysków kapitałowych, co w przypadku kapitału zgromadzonego przez wiele lat może znacząco zwiększyć wysokość środków dostępnych do dyspozycji na emeryturze.

 • możliwość wpłat nawet niewielkich kwot – nie ma tzw. wpłaty minimalnej;
 • odsetki ze zgromadzonych środków są zwolnione z podatku dochodowego;
 • możliwość zabezpieczenia finansowego Twoich najbliższych, przez dziedziczenie zgromadzonego kapitału;
 • środki można wpłacać jednorazowo lub w ratach;
 • gwarancja bezpieczeństwa zgromadzonego kapitału;
 • możliwość wycofania środków w dowolnym terminie.
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony
 • Rachunek może być otwarty na rzecz jednej osoby
 • Posiadacz zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż nie gromadzi środków na więcej niż jednym IKE oraz nie dokonał w obecnym roku kalendarzowym wypłaty transferowej z uprzednio posiadanego IKE do programu emerytalnego

LIMIT  wpłat na IKE w 2020 r.

Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 października  2019 r.  w sprawie wysokości kwoty wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2020 wysokość kwoty wpłat na IKE w roku 2020
wynosi 15 681 zł

LIMIT  wpłat na IKE w 2021 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2020 r. obowiązujący limit wpłat na IKE w 2021 roku wynosi 15.777,00 zł. 

Podobne produkty
 • Lokata standardowa
  Lokata oszczędnościowa to bezpieczny sposób lokowania oszczędności, podlegający gwarancjom Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Posiadacz lokaty przy dokonywaniu wpłaty deklaruje czas trwania lokaty oraz sposób zadysponowania kapitałem i odsetkami po upływie okresu umownego.
 • Lokata terminowa w walutach wymienialnych
  Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej może być prowadzony w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich przez czas określony w umowie zawartej z bankiem.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.