Wybierz inny produkt:

Kursy walut 22.09.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1643 4,3795
GBP 4,7238 4,9567
USD 3,4790 3,6542
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75