Wybierz inny produkt:

Kursy walut 29.05.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,0765 4,2886
GBP 4,6922 4,9258
USD 3,6504 3,8351
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75