DORADCA KLIENTA DETALICZNEGO

Bank Piastowski jest lokalnym bankiem o uniwersalnym charakterze działającym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu gnieźnieńskiego. Realizuje swoje funkcje w oparciu o bankowość relacyjną. Oferuje atrakcyjną i przejrzystą ofertę dostosowaną do potrzeb klientów. Jest instytucją nastawioną na rozwój zawodowy i osobisty pracowników stwarzając im szerokie możliwości podnoszenia kompetencji.

Aktualnie poszukujemy

DORADCY KLIENTA DETALICZNEGO

Miejsce pracy: Janikowo (pow. inowrocławski)

Główne zadania:

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów indywidualnych,
 • utrzymywanie długofalowych relacji z Klientami,
 • obsługa transakcji gotówkowych i bezgotówkowych Klientów indywidualnych
  i instytucjonalnych,
 • sprzedaż produktów bankowych,
 • obsługa w zakresie kredytowania Klientów indywidualnych,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie średnie,
 • skuteczność w osiąganiu postawionych celów i realizacji zadań,
 • umiejętność nawiązywania i budowania długofalowych relacji z Klientami,
 • doświadczenie w bankowości będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnej firmie,
 • wsparcie dla rozwoju zawodowego,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów,
 • przyjazną atmosferę w pracy opartą na współpracy i dzieleniu się wiedzą,
 • możliwość zdobywania nowych doświadczeń.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji i przesłanie swoich dokumentów (zawodowe CV) na adres:

e-mail: rekrutacja@piastowskibs.sgb.pl

lub

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie
ul. Przemysłowa 4
88-160 Janikowo

Jednocześnie informujemy, że odpowiemy jedynie na wybrane oferty.

Warunkiem rozpatrzenia aplikacji będzie umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę Piastowskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Janikowie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

 Zgłoszenia bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Jeżeli chce Pan/Pani, abyśmy zachowali przesłane dokumenty również dla celów przyszłych rekrutacji, bardzo prosimy o dopisanie dodatkowo poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych Osobowych moich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji przez okres 6 miesięcy od daty przesłania niniejszego dokumentu, w celu ich analizy pod kątem prowadzonych w Piastowskim Banku Spółdzielczym
w Janikowie procesów rekrutacyjnych."

Klauzula informacyjna:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie informuje
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Administrator danych

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, z siedzibą w Janikowie, ul. Przemysłowa 4,
88-160 Janikowo wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000135971, NIP 5570005072, REGON 000676460, zwany dalej „Bankiem”.

2. Inspektor Ochrony Danych

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@piastowskibs.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celu realizacji procesu rekrutacji/i przyszłych rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia oraz realizacja przez Bank obowiązków prawnych ciążących na Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z przepisami Kodeksu pracy.

 4. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Bank będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji/przez okres niezbędny do realizacji procesu przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po zakończeniu rekrutacji Pana dane zostaną usunięte.

 5. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Pani/Pana dane są przeznaczone dla Banku w procesie rekrutacji/w procesach przyszłych rekrutacji.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji/i w procesach przyszłych rekrutacji.

Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.