Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych do CRBR

Obowiązek zgłoszenia do CRBR nie dotyczy spółek zagranicznych, które są zarejestrowane w KRS i prowadzą działalność w Polsce w formie oddziału.

Od 31 października 2021 roku obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych mają także:

  • spółki partnerskie
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  • mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
  • spółki europejskie
  • spółdzielnie
  • spółdzielnie europejskie
  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
  • fundacje.

 

Spółka postawiona w stan likwidacji lub upadłości nie jest zwolniona z obowiązku zgłoszenia informacji i aktualizacji zgłoszenia w CRBR .

 

Ważne! Spółki partnerskie wpisane do KRS do 30 października 2021 roku włącznie, mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku. Spółki partnerskie wpisane do KRS po dniu 30 października 2021 roku, mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wpisania do KRS.

 

Więcej informacji na temat rejestracji można uzyskać na stronie internetowej https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

 

Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.