Kredyt w rachunku bieżącym

 • Proste finansowanie działalności gospodarczej,
 • Stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności składania odrębnych dyspozycji w momencie uruchomienia kredytu,
 • Spłaty kredytu dokonują się automatycznie z wpływów na rachunek, pomniejszając saldo zadłużenia,
 • Odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • Prosty sposób na utrzymanie płynności finansowej.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej - wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku. Każdy wpływ na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując automatyczne odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.

Całkowita spłata kredytu następuje na koniec okresu kredytowania.

Oprocentowanie stałe lub zmienne, w tym ustalane na podstawie stawek WIBOR i marży Banku.

Podobne produkty
 • Gwarancje bankowe
  Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie banku do zapłaty wskazanej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji nie wywiąże się ze swojego zobowiązania wobec beneficjenta gwarancji.
 • Kredyt inwestycyjny
  Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.