Leasing

Leasing jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe).

Leasing operacyjny

jest to rodzaj leasingu, w którym amortyzacja przedmiotu leasingu dokonywana jest w księgach finansującego (leasingodawcy); wszystkie płatności leasingowe stanowią koszty uzyskania przychodu dla korzystającego, a podatek VAT płacony jest razem z każdą ratą leasingową.

Twoje korzyści z leasing operacyjnego

 • pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na zakup sprzętu – możliwość przeznaczenia własnych środków na inne potrzeby,
 • płatności następują w optymalnych ratach (również podatek VAT rozłożony jest w czasie),
 • możliwość szybszej amortyzacji – okres leasingu może być krótszy niż normatywne zużycie sprzętu.

Leasing finansowy

zapewnia swobodę w ustaleniu czasu trwania umowy oraz wartości końcowej przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątku Korzystającego (Leasingobiorcy). Kosztem uzyskania przychodu są odpisy amortyzacyjne oraz czynsz leasingowy.

Twoje korzyści

 • tylko czynsz stanowi koszt uzyskania przychodu – raty kapitałowe pokrywane są amortyzacją,
 • okres leasingu nie jest od niczego uzależniony – można dostosować go do oczekiwań korzystającego,
 • przeniesienie własności przedmiotu na korzystającego następuje po zapłacie ostatniej raty.
 1. Co może być przedmiotem leasingu?
  Przedmiotem leasingu może być każdy środek trwały, nowy lub używany: auta osobowe i ciężarowe, motocykle, motorówki, maszyny budowlane, maszyny i urządzenia produkcyjne, sprzęt rolniczy, sprzęt medyczny i laboratoryjny, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inne.

 2. Jak długo trwa rozpatrzenie wniosku leasingowego?
  Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów ich analiza nie trwa dłużej niż 2 dni, jednak w przypadku spraw trudniejszych na większą kwotę, specyficzny sprzęt lub gdy pojawiają się wątpliwości i prosimy o przedstawienie dodatkowych dokumentów, proces ten może się wydłużyć.
Podobne produkty
 • Bankowość internetowa
  Bankowość internetowa to usługa, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do konta poprzez sieć Internet
 • Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym
  Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym to bezwarunkowe zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta, nominowane w walucie obcej lub złotych i przekazane do lub otrzymane z zagranicznych lub krajowych banków i instytucji finansowych upoważnionych do wykonywania tego rodzaju zleceń.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.