Wybierz inny produkt:

Kursy walut
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR www.sgb.pl www.sgb.pl
GBP www.sgb.pl www.sgb.pl
USD www.sgb.pl www.sgb.pl
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75