Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/virtualki/30489/libs/currency.lib.php on line 168
 Kredyt na zakup ziemi PBS AGRO - Piastowski Bank Spółdzielczy

Kredyt na zakup ziemi PBS AGRO

Kredyt na zakup ziemi PBS AGRO może być przeznaczony na zakup gruntów rolnych z możliwością refinansowania takich transakcji z okresu 6 miesięcy.
W przypadku klientów korzystających z produktów kredytowych w Banku, stosowana będzie uproszczona  procedura rozpatrywania wniosków kredytowych.

 • maksymalna kwota do 90% wartości nakładów inwestycyjnych
 • maksymalny okres kredytowania: 20 lat (kredytobiorcom do 40 roku życia (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kredyt może zostać udzielony na okres do 25 lat)
 • brak prowizji wstępnej
 • prowizja przygotowawcza uzależniona od okresu kredytowania
  - do 10 lat – 1%
  - powyżej 10 lat – 2% 

Warunki udzielenia kredytu na zakup ziemi PBS AGRO:

 • prowadzenie rachunku bieżącego w banku
 • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
 • posiadanie zdolności kredytowej
 • zawarcie umowy o kredyt
 • ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu 


WIBOR 3M + plus stała marża 2,5 p.p.

Stawka bazowa obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca.

Podobne produkty
 • Kredyt inwestycyjny
  Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego.
 • Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)
  Kredyt z linii MRcsk (kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników) może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.