Kredyt unijny SGB

 • proste finansowanie działalności rolniczej
 • ograniczone formalności,
 • odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
 • formą zabezpieczenia może być pełnomocnictwo do pobrania środków z rachunku wnioskodawcy w Banku, na który przekazane zostaną środki dotacji
 • maksymalna wysokość kredytu – 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia (w uzasadnionych przypadkach, jeśli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia)

 • maksymalny okres kredytowania – 5 lat, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania powyżej 5 lat, a także zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu)

 • forma i sposób wypłaty kredytu – wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez dokonanie przez Bank zapłaty za przedstawione faktury lub też na wskazany przez kredytobiorcę rachunek wykonawcy, po przedstawieniu przez kredytobiorcę zaakceptowanych przez Bank dokumentów poświadczających zakup lub wykonanie usługi (w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wypłatę kredytobiorcy części kredytu w formie gotówkowej lub przelewu na jego rachunek)

Oprocentowanie stałe lub zmienne, w tym ustalane na podstawie stawek WIBOR i marży Banku.

Podobne produkty
 • Kredyt inwestycyjny
  Kredyt inwestycyjny może zostać przeznaczony na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego.
 • Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania
  Kredyty preferencyjne z pomocą agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa udzielane są w formie dopłat do oprocentowania
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.