Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/virtualki/30489/libs/currency.lib.php on line 168
 Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk) - Piastowski Bank Spółdzielczy

Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)

Kredyt może zostać udzielony na następujące działalności: 

 • uprawy rolne inne niż wieloletnie 
 • uprawa roślin wieloletnich 
 • rozmnażanie roślin 
 • chów i hodowla zwierząt 
 • uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
 • obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin 

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR
 1. Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.
 2. W przypadku, gdy podmiot korzysta z kredytów z linii MRcsk lub z kredytów z dopłatami Agencji do oprocentowania, suma kwot udzielonych kredytów oraz kredytu nowo udzielonego na realizację inwestycji w gospodarstwie rolnym nie może przekroczyć 5 mln zł.
 3. Ustalając kwotę kredytu, o której mowa w ust. 2:

     1)  uwzględnia się nie spłacone kredyty, w tym z częściową spłatą kapitału w kwotach udzielonych po dniu 31 grudnia 2014 r., z zastrzeżeniem pkt 2 lit b,
     2)  nie uwzględnia się kredytów preferencyjnych:
           a) udzielonych do dnia 31 grudnia 2014 r.,
           b)  udzielonych po dniu 31 grudnia 2014 r. z linii K01 i K02.
4. Kredytobiorca jest zobowiązany wnieść wkład własny.

Oprocentowanie zmienne ustalane na podstawie stawek WIBOR i marży Banku

Podobne produkty
 • Kredyt „Gotówka dla rolnika”
  Kredyt gotówkowy przyznawany na uproszczonych zasadach oceny zdolności kredytowej dla rolników posiadających w Banku rachunek od co najmniej 6 miesięcy.
 • Kredyt unijny SGB
  Kredyt ten umożliwia klientom pozyskanie środków przeznaczonych na finansowanie całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.