Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Skorzystaj z bogatej oferty kredytów z dopłatami do oprocentowania, z przeznaczeniem na:

 • realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym symbol RR
 • zakup użytków rolnych – symbol Z
 • realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w tym zakresie – symbol PR
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę – symbol K01
 • wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, osunięcie się ziemi lub lawinę – symbol K02
 • zakup użytków rolnych przez młodych rolników (kredyty z częściową spłatą kapitału) – symbol MRcsk


Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR postaci dopłat do oprocentowania dostępny na stronie ARiMR.

Oprocentowanie zmienne ustalane na podstawie stawek WIBOR i marży Banku

Podobne produkty
 • Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)
  Kredyt z linii MRcsk (kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników) może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych.
 • Kredyt w rachunku bieżącym
  Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.
Wybierz inny produkt:
Newsletter Bezpieczeństwo
Otrzymuj bezpłatne informacje o promocjach i nowych ofertach.
Bądź na bieżąco i zarabiaj od dziś.