Wybierz inny produkt:

Kursy walut 23.06.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1215 4,3360
GBP 4,7081 4,9379
USD 3,6980 3,8826
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75