Wybierz inny produkt:

Kursy walut 23.01.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2600 4,4821
GBP 4,9410 5,1879
USD 3,9695 4,1675
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75