Wybierz inny produkt:

Kursy walut 02.12.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,3758 4,6033
GBP 5,1974 5,4548
USD 4,1170 4,3241
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75