Wybierz inny produkt:

Kursy walut 24.07.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1341 4,3486
GBP 4,6377 4,8673
USD 3,5532 3,7321
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75