Wybierz inny produkt:

Kursy walut 28.09.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1857 4,4034
GBP 4,8597 5,0994
USD 3,7377 3,9258
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75