Wybierz inny produkt:

Kursy walut 25.08.2016
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1997 4,4182
GBP 4,9331 5,1784
USD 3,7261 3,9131
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75