Wybierz inny produkt:

Kursy walut 28.04.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1147 4,3288
GBP 4,8774 5,1155
USD 3,7674 3,9555
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75