Wybierz inny produkt:

Kursy walut 30.03.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1221 4,3351
GBP 4,7862 5,0262
USD 3,8453 4,0377
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75