Wybierz inny produkt:

Kursy walut 23.01.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2617 4,4839
GBP 4,9559 5,2023
USD 3,9749 4,1748
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75