Wybierz inny produkt:

Kursy walut 27.04.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,1203 4,3332
GBP 4,8749 5,1128
USD 3,7825 3,9735
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75