Wybierz inny produkt:

Kursy walut 20.02.2017
Waluta Kupno Sprzedaż
EUR 4,2143 4,4325
GBP 4,9567 5,2006
USD 3,9730 4,1748
Stopy procentowe NBP  
Stopa referencyjna 1,50
Stopa lombardowa 2,50
Stopa redyskontowa weksli 1,75