Historia Banku

Body

Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie

Powstał w wyniku połączenia trzech banków: Banku Spółdzielczego w Janikowie, Banku Spółdzielczego w Gniewkowie i Banku Spółdzielczego w Trzemesznie, które połączyły się w dniu 1 lipca 1999 r. „dążąc do uzyskania stawianych bankom wymogów w zakresie posiadania kapitałów własnych, a także mając na uwadze możliwość poprawy sprawności i efektywności obsługi klientów poprzez wspólne działanie”.

Bank Spółdzielczy w Janikowie

Zebranie Założycielskie Banku Spółdzielczego w Janikowie odbyło się 6 kwietnia 1976 roku, datą rejestracji w Sądzie jest 6 września 1976 r. Uczestnikami Zebrania Założycielskiego byli: Stefania Szewczak, Stanisława Kłos, Wacław Wójcik, Jan Kruszka, Henryk Zieliński, Zofia Barszcz, Konstanty Mocny, Florian Rogatka, Wincenty Musiał, Władysław Olszewski, Franciszek Pawlak, Antoni Kłos, Władysław Szymański, Felicja Wikarska, Kazimierz Hołąd, Jan Adamski (pierwszy przewodniczący Rady Banku), Zenon Smułka, Kazimierz Łaganowski, Bogdan Łakomski, Włodzimierz Kowalski, Alfred Niedźwiecki, Jan Kawalerski i Emilia Lenz.

Bank powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie okolicznych rolników i władz gminy, szybko zintegrował się z lokalnym środowiskiem i zaczął być ważnym elementem życia gospodarczego.

Przez kolejne lata Radą Nadzorczą kierowali: Henryk Kędzierski i Zofia Gąsiorowska. Prezesem Zarządu był Stanisław Kufel, następnie Andrzej Kozłowski i Jan Kawalerski.

Bank Spółdzielczy w Gniewkowie

Historia spółdzielczości bankowej w Gniewkowie rozpoczyna się w 1864 roku, kiedy powstało Towarzystwo Pożyczkowe - Spółka Gniewkowska. W 1875 roku Spółkę wpisano do rejestru handlowego, a 1 stycznia 1879 r. spółka gniewkowska przystąpiła do Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu.

Na przełomie XIX i XX wieku zmieniono nazwę spółki na Bank Ludowy, który w latach zaborów pełnił funkcję organizacji narodowej i stwarzał lepsze warunki rozwoju polskim przedsiębiorstwom.

Bank funkcjonował do 1939 roku, kiedy po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do miasta został zamknięty. Powojenną działalność Banku reaktywowano 16 maja 1947 roku.

Kolejne przeobrażenia miały miejsce w 1975 roku, kiedy utworzony został Bank Gospodarki Żywnościowej, będący jednostką nadrzędną dla Banków Ludowych; ostatecznie nazwę Banku zmieniono na Bank Spółdzielczy w Gniewkowie.

Bank Spółdzielczy w Trzemesznie

Bank Spółdzielczy w Trzemesznie powstał 30 listopada 1865 roku jako Towarzystwo Pożyczkowe dla miasta Trzemeszna i okolicy. W skład wybranej Rady wchodzili: J. Kłos, W. Pacanowski i M. Prus.

W roku 1871 przystąpiło do Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu, a w 1888 r. po raz pierwszy zmieniło nazwę na Kasa Pożyczkowa.

Od początku istnienia Kasa skupiała wokół siebie wiele znanych osobistości, byli nimi m.in. Władysław Wlekliński - żołnierz armii pruskiej, dowódca kompanii, która brała udział w wyzwoleniu Trzemeszna w 1918 roku oraz w walce o zdobycie inowrocławskiego dworca kolejowego w 1919 roku, Dr Zimmermann, a także ksiądz prałat Piotr Wawrzyniak.

W roku 1922 ustalono nowy statut i zmieniono nazwę na Bank Ludowy. Działalność powojenną rozpoczęto we wrześniu 1945 roku; w roku 1956 ponownie nastąpiła zmiana statutu, a dwa lata później Kasę przekształcono w Spółdzielnię Oszczędnościowo-Pożyczkową.

1 lipca 1975 roku SOP ostatecznie przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy w Trzemesznie.