Polityka Ładu Korporacyjnego

Body

"Polityka Ładu Korporacyjnego Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie" stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.