Zarząd

Body

Anna Kaczmarek - Prezes Zarządu

Aleksandra Weber - Wiceprezes ds. finansowych

Joanna Marciniak - Wiceprezes ds. handlowych