Zdjęcie baner
Kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy PBS AGRO

okres spłaty do 24 miesięcy

Kredyt obrotowy PBS AGRO

dogodne formy zabezpieczeń

Kredyt obrotowy PBS AGRO

na potrzeby związane z działalnością rolniczą

Twoje korzyści

 

 • może być przeznaczony na zakup:
 1. nawozów mineralnych, 
 2. środków ochrony roślin oraz pasz, 
 3. kwalifikowanego materiału siewnego oraz szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień, 
 4. zwierząt hodowlanych (z wyłączeniem zakupu na eksport), 
 5. pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych, 
 6. rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji
 7. zakup paliwa i opału na cele rolnicze
 8. finansowanie innych bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą 

 

 

 • maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać równowartości 1 500zł/1ha użytków rolnych
 • kredyt udzielany na okres do 24 miesięcy

Formularz kontaktowy

Klient

Wypełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie z siedzibą w Janikowie przy ul. Przemysłowej 4, 88-160 Janikowo, zwany dalej „Bankiem,  podanych w formularzu danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i w zależności od treści zapytania przedstawienia oferty. Więcej o tym kim jesteśmy i jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się w Polityce prywatności

Dokumenty

W tej sekcji znajdziesz wszystkie najważniejsze dokumenty związane z danym produktem. Możesz je bezpłatnie pobrać aby zapoznać się z ich treścią lub w wypadku formularzy wypełnić je i przyjść do naszego Banku.

Produkty podobne
Obrazek

Kredyt unijny SGB

więcej informacji

Obrazek

Kredyt inwestycyjny PBS AGRO

więcej informacji