Zlecenie stałe
Zlecenie stałe

Zlecenia stałe służą do realizowania zleceń przelewu określonej, stałej kwoty w regularnych odstępach czasu. Zlecenia stałe są szczególnie wygodne przy regulowaniu stałych opłat takich jak np. czynsz, raty kredytu czy składki ubezpieczeniowe.

Bankowość internetowa
Bankowość internetowa

Bankowość internetowa to usługa, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do konta poprzez sieć Internet.

Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym
Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym

Polecenie wypłaty w obrocie dewizowym to bezwarunkowe zlecenie wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta, nominowane w walucie obcej lub złotych i przekazane do lub otrzymane z zagranicznych lub krajowych banków i instytucji finansowych upoważnionych do wykonywania tego rodzaju zleceń.

Polecenie zapłaty
Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna, bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. To usługa pozwalająca na automatyczne inicjowanie płatności za otrzymane faktury wprost z klienta rachunku.

Zastrzeganie/odblokowanie środków dostępu
Zastrzeganie/odblokowanie środków dostępu

Zobacz, co należy zrobić w przypadku konieczności odblokowania lub zastrzeżenia środków dostępu wydanych do bankowości internetowej.